Informacja

Informujemy, iż w okresie 16.06.2014-16.12.2014 roku Firma INTEGRAL Paweł Pydyś bierze udział w projekcie „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”. Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem, jak również wzrost umiejętności i wiedzy pracowników przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji dzięki szkoleniom/doradztwu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl

Oprogramowanie, systemy internetowe oraz aplikacje web

Specjalizujemy się w tworzeniu rozbudowanych i dostosowanych do potrzeb Klienta systemów internetowych i programów do zarządzania działających w oparciu o technologię WWW. Oferujemy usługi od wstępnych ustaleń, oceny działań i doradztwa w siedzibie Klienta, poprzez tworzenie specyfikacji i realizację programu aż po testy i wdrożenie. Zapewniamy także szkolenia z zakresu obsługi, codziennej pracy i zarządzania wdrożonymi systemami.

Subskrybuje zawartość